Hà Nội, ngày 20-05-2018
Gọi thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng các công trình trọng điểm Hà Nội Gọi thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng các công trình trọng điểm Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch số 188/KH-UBND về việc triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 2).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /