Hà Nội, ngày 20-07-2018
Đôn đốc hoàn thiện nhiều đồ án quy hoạch Đôn đốc hoàn thiện nhiều đồ án quy hoạch

UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các công việc còn tồn đọng vướng mắc.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /