Hà Nội, ngày 14-11-2018
Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 768/QĐ-TTg, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /