Hà Nội, ngày 20-04-2021
Hà Nội kêu gọi đầu tư 150.000 tỷ đồng vào 4 dự án đường sắt đô thị Hà Nội kêu gọi đầu tư 150.000 tỷ đồng vào 4 dự án đường sắt đô thị

Các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, số 4, số 5 và số 6 được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /