Hà Nội, ngày 20-04-2021
Xây dựng không gian văn hóa ở vỉa hè: Cần một giải pháp căn cơ Xây dựng không gian văn hóa ở vỉa hè: Cần một giải pháp căn cơ

(HNMCT) - Nhà văn Đỗ Phấn từng khẳng định: “Vỉa hè Hà Nội có cuộc sống lâu dài, bền bỉ dưới góc độ văn hóa chứ không chỉ riêng công năng làm đường cho người đi bộ”. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý đô thị, không gian này đang đứng trước yêu cầu quản lý phù hợp để bảo đảm sự hài hòa giữa nhu cầu sinh hoạt, sinh kế với xây dựng nếp sống văn minh.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /