Hà Nội, ngày 20-05-2018
Tổ chức lại giao thông trên đường Kim Giang Tổ chức lại giao thông trên đường Kim Giang

(NSHN) - Sở GT-VT Hà Nội vừa đề xuất phương án tổ chức lại giao thông trên đường Kim Giang.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /