Hà Nội, ngày 26-04-2019
Hà Nội: Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam Hà Nội: Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam

(HNM) - Dự án được xây 25 tầng nổi, 3 tầng hầm với quy mô dân số khoảng 280 người.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /