Hà Nội, ngày 13-11-2018
Nghiên cứu nâng cấp, cải tạo chợ Đồng Xuân - Bắc Qua Nghiên cứu nâng cấp, cải tạo chợ Đồng Xuân - Bắc Qua 1

(NSHN) - UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tọa đàm về Đề án phát triển khu vực chợ Đồng Xuân - Bắc Qua thành trung tâm dịch vụ, thương mại chất lượng cao của Hà Nội. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /