Hà Nội, ngày 20-01-2019
Khu depot tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang hoàn thiện Khu depot tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang hoàn thiện

Dự kiến trong tháng 4, Tổng thầu Trung Quốc hoàn thiện trang trí kiến trúc khu depot, lắp đặt thiết bị và tháng 5 sẽ đóng điện toàn tuyến.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /