Hà Nội, ngày 22-09-2018
Rà soát vị trí trồng cây xanh trên địa bàn Rà soát vị trí trồng cây xanh trên địa bàn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có công văn gửi các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị về việc rà soát diện tích trồng cây xanh trên địa bàn, phục vụ chương trình trồng 1 triệu cây xanh của thành phố.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /