Hà Nội, ngày 17-12-2017
Kiểm toán nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội Kiểm toán nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2013-2016. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /