Hà Nội, ngày 21-04-2019
Hoàn thiện những bức bích họa cuối cùng trên phố Phùng Hưng Hoàn thiện những bức bích họa cuối cùng trên phố Phùng Hưng

(NSHN) - Những bức bích họa cuối cùng trong tổng số 19 bức bích họa mang chủ đề “Ký ức về Hà Nội xưa” đang được gấp rút hoàn thiện. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /