Hà Nội, ngày 14-11-2018
Trùng tu lại con đường gốm sứ ven sông Hồng Trùng tu lại con đường gốm sứ ven sông Hồng

(NSHN) - Các công nhân của Công ty Tân nghệ thuật Hà Nội bắt đầu sửa chữa, trùng tu lại con đường gốm sứ ven sông Hồng (Hà Nội).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /