Hà Nội, ngày 20-04-2021
Dự án chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà (huyện Đông Anh): Vì lợi ích cộng đồng Dự án chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà (huyện Đông Anh): Vì lợi ích cộng đồng

(NSHN) - Dự án chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh làng nghề mộc mỹ nghệ Vân Hà và thu nhập của người dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /