Hà Nội, ngày 20-04-2021
Khẩn trương đầu tư 4 dự án giao thông khung tại huyện Mê Linh Khẩn trương đầu tư 4 dự án giao thông khung tại huyện Mê Linh

(NSHN) - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Mê Linh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước đề xuất để UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư đối với 4 dự án giao thông khung trên địa bàn huyện.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /