Hà Nội, ngày 20-05-2018
Bộ Xây dựng thống nhất cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Gươm Bộ Xây dựng thống nhất cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Gươm

(NSHN) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý về dự án xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Gươm. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /