Hà Nội, ngày 22-09-2018
Hà Nội xin cơ chế đặc thù để xây cầu qua sông Hồng, sông Đuống Hà Nội xin cơ chế đặc thù để xây cầu qua sông Hồng, sông Đuống

UBND TP Hà Nội vừa đề xuất cơ chế đặc thù nhằm lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cầu qua sông Hồng và sông Đuống, nhằm kết nối đồng bộ hệ thống giao thông Thủ đô.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /