Hà Nội, ngày 21-04-2019
Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

(NSHN) - Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận, cho phép Hà Nội thí điểm thành lập “Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện”. Thời gian thực hiện thí điểm trong 2 năm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /