Hà Nội, ngày 23-01-2019
Không quy hoạch cụm công nghiệp ở các huyện ven đô đã có quy hoạch phát triển đô thị Không quy hoạch cụm công nghiệp ở các huyện ven đô đã có quy hoạch phát triển đô thị

(NSHN) - Đây là lưu ý trong thông báo của Thường trực Thành ủy Hà Nội khi cho ý kiến về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /