Hà Nội, ngày 19-08-2017
Mở rộng ngõ 381, phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy) Mở rộng ngõ 381, phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy)

(NSHN) - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381, phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang), tỷ lệ 1/500. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /