Hà Nội, ngày 17-12-2017
Xem xét lại Dự án Trấn sông Hồng ngoài đê An Dương Xem xét lại Dự án Trấn sông Hồng ngoài đê An Dương

UBND TP Hà Nội đã có công văn, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận Tây Hồ, Ba Đình thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến Dự án Trấn sông Hồng (Song Hong City). 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /