Hà Nội, ngày 14-11-2018
Xây dựng đô thị thông minh: Ưu tiên vấn đề dân sinh Xây dựng đô thị thông minh: Ưu tiên vấn đề dân sinh

(HNM) - Hà Nội luôn xác định ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp cần phải ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /