Hà Nội, ngày 14-11-2018
Sắc mới tại không gian hồ Hoàn Kiếm Sắc mới tại không gian hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội đang thực hiện chỉnh trang, sơn lại mặt tiền các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /