Hà Nội, ngày 17-12-2017
Chưa áp dụng công nghệ mới để phá dỡ tầng 19 tòa 8B Lê Trực Chưa áp dụng công nghệ mới để phá dỡ tầng 19 tòa 8B Lê Trực

Đến nay Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc vẫn chưa áp dụng phương tiện, công nghệ hiện đại để phá dỡ tầng 19 tòa 8B Lê Trực.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /