Hà Nội, ngày 21-04-2019
9 dự án bất động sản hình thành trong tương lai được kinh doanh 9 dự án bất động sản hình thành trong tương lai được kinh doanh

(NSHN) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa tiếp tục công bố danh sách 9 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /