Hà Nội, ngày 22-09-2018
Mời tư vấn quốc tế nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng Mời tư vấn quốc tế nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội sẽ chủ trì, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch hai bên sông Hồng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /