Hà Nội, ngày 14-11-2018
Kỷ luật lãnh đạo phường nếu để mất vệ sinh môi trường và vi phạm an ninh trật tự Kỷ luật lãnh đạo phường nếu để mất vệ sinh môi trường và vi phạm an ninh trật tự 1

Ngày 17-6, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT), trật tự hè phố trên địa bàn quận. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /