Hà Nội, ngày 20-04-2018
Không để xảy ra mê tín dị đoan, “chặt chém” tại lễ hội chùa Hương Không để xảy ra mê tín dị đoan, “chặt chém” tại lễ hội chùa Hương

(NSHN) - Cục Văn hoá cơ sở yêu cầu tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, mê tín dị đoan tại lễ hội chùa Hương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /