Hà Nội, ngày 24-11-2017
Hà Nội: Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây Hà Nội: Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /