Hà Nội, ngày 28-06-2017
Quyết liệt xử lý công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy ngay trong tháng 6 Quyết liệt xử lý công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy ngay trong tháng 6

(NSHN) - Hiện tại, có 79 công trình nhà chung cư cao tầng còn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /