Hà Nội, ngày 22-01-2018
Hà Nội: Thu hồi ngay giấy phép đối với các điểm trông giữ xe tái phạm nhiều lần Hà Nội: Thu hồi ngay giấy phép đối với các điểm trông giữ xe tái phạm nhiều lần

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /