Hà Nội, ngày 20-04-2018
Tăng cường quản lý đất đai, không để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo Tăng cường quản lý đất đai, không để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo

UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /