Hà Nội, ngày 18-11-2017
Giải tỏa các bãi chứa vật liệu xây dựng trái phép Giải tỏa các bãi chứa vật liệu xây dựng trái phép

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản giao UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch cưỡng chế giải tỏa vật liệu xây dựng tại các bãi chứa hoạt động trái phép ven sông...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /