Hà Nội, ngày 22-01-2018
Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất

(NSHN) - UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 3203/UBND-KGVX ngày 31-5 về việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Thành phố. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /