Hà Nội, ngày 20-04-2018
Hà Nội điều chỉnh phân loại 81 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn Hà Nội điều chỉnh phân loại 81 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Đây là nội dung đáng lưu ý trong Quyết định số 2749/ QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội, được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành ngày 31-5. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /