Hà Nội, ngày 18-11-2017
Tạo điều kiện tối đa cho người lao động và doanh nghiệp Tạo điều kiện tối đa cho người lao động và doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 3161/ UBND-KT về việc chỉ đạo giải quyết các đề xuất của công nhân lao động và doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn thành phố. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /