Hà Nội, ngày 13-11-2019
Chùa Tổng - một đại danh lam Chùa Tổng - một đại danh lam

(HNMCT) - Tên chữ của chùa là “Thiên Hưng tự”, dân gian thường gọi là chùa Tổng, vì đây là ngôi chùa lớn nhất trong tổng Yên Lũng xưa gồm 6 xã (nay thuộc làng La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Công trình hiếm hoi này nằm trong số các di tích cổ được ghi chép các mốc thời gian cụ thể gắn với việc xây dựng và bảo tồn qua hàng nghìn năm lịch sử.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /