Hà Nội, ngày 04-08-2020
Những lễ hội cung đình thời Lý Những lễ hội cung đình thời Lý

(HNMCT) - Thời Lý, kinh đô Thăng Long có hai lễ hội do triều đình đứng ra tổ chức rất lớn về quy mô và số người tham gia là hội thề ở đền Đồng Cổ và lễ hội đèn Quảng Chiếu.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /