Hà Nội, ngày 11-04-2021
Tục kết chạ giao hiếu xưa và nay Tục kết chạ giao hiếu xưa và nay

(HNMCT) - Theo sách “Tên làng xã Việt Nam” (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội - 1981), vào đầu thế kỷ XIX, tại vùng Hà Nội có khoảng 1.000 làng. Nhằm phòng tránh trộm cướp, bão lũ, các làng tìm cách liên kết với nhau để tạo thêm sức mạnh, vì thế tục kết chạ giao hiếu ra đời.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /