Hà Nội, ngày 20-08-2019
Vạn Phúc: An toàn khu năm xưa -  làng du lịch hôm nay Vạn Phúc: An toàn khu năm xưa - làng du lịch hôm nay

(HNM) - Làng lụa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) - làng nghề, làng du lịch nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, trước Cách mạng Tháng Tám từng là An toàn khu của Trung ương và Xứ ủy Bắc kỳ. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /