Hà Nội, ngày 18-12-2017
 Hà Nội: Tín dụng tăng 16,7% Hà Nội: Tín dụng tăng 16,7%

 (HNMO)- Trong khi vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội tăng 18,2% thì tổng dư nợ cho vay tăng 16,7%.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /