Hà Nội, ngày 17-03-2018
Hà Nội: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 tăng mạnh Hà Nội: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 tăng mạnh

(NSHN) - Ước tính, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 đạt 217.094 tỷ đồng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /