Hà Nội, ngày 09-08-2020
Tín dụng Hà Nội tăng 7,5% Tín dụng Hà Nội tăng 7,5%

(NSHN) - Tháng 6, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội ước đạt  trên 1.330 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so cùng kỳ và tăng 7,5% so tháng 12/2015.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /