Hà Nội, ngày 23-07-2018
CPI Hà Nội tăng 0,71% trong tháng 5 CPI Hà Nội tăng 0,71% trong tháng 5

(NSHN) - Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố trong tháng 5 tăng 0,71% so với tháng trước và tăng 2,98% so bình quân cùng kỳ.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /