Hà Nội, ngày 23-08-2017
Nhãn chín muộn mất mùa do thời tiết Nhãn chín muộn mất mùa do thời tiết

(NSHN) - Nông dân trồng nhãn chín muộn ở Hà Nội rơi vào cảnh mất mùa do thời tiết thất thường.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /