Hà Nội, ngày 18-06-2019
Nhớ trà ướp hương sen của người Hà Nội xưa Nhớ trà ướp hương sen của người Hà Nội xưa

(NSHN) - Người Hà Nội mời nhau dùng trà sen không chỉ là để bày tỏ ý thích hay là phép xã giao lịch thiệp, mà còn hơn thế, là để bày tỏ lòng trân trọng và tôn kính. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /