Hà Nội, ngày 27-04-2018
Khai trương siêu thị “Bữa ăn an toàn” đầu tiên tại Hà Nội Khai trương siêu thị “Bữa ăn an toàn” đầu tiên tại Hà Nội

(NSHN) - Siêu thị “Bữa ăn an toàn” số 1 trong hệ thống siêu thị “Bữa ăn an toàn” tại Hà Nội đã khai trương ngày 23-9.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /