Hà Nội, ngày 20-05-2018
Tháng 9, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp Hà Nội tăng 3,1% Tháng 9, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp Hà Nội tăng 3,1%

(HNMO) - Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong tháng 9 tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /