Hà Nội, ngày 20-05-2018
Thị trường Hà Nội: Tràn ngập mận, đào Trung Quốc giả hàng Sapa Thị trường Hà Nội: Tràn ngập mận, đào Trung Quốc giả hàng Sapa

Trên thị trường Hà Nội, mận, đào Trung Quốc tràn ngập. Người dân Sapa cũng xác nhận, đó là mận đào Trung Quốc, đào Sapa vẫn nhỏ, chưa được thu hoạch.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /