Hà Nội, ngày 27-09-2020
Lũy La Thành triều Mạc Lũy La Thành triều Mạc

(HNMCT) - Không phải ai cũng biết rằng, đường Lạc Long Quân, Giảng Võ, La Thành, Trần Khát Chân xưa từng là lũy (đê) bao quanh thành Thăng Long. Và cũng không mấy người biết lũy đó được đắp dưới triều nhà Mạc và thời Lê Trung hưng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /