Hà Nội, ngày 29-02-2020
Một vùng huyền tích Một vùng huyền tích

(HNM) - Là chốn địa linh nhân kiệt, mỗi tấc đất Thăng Long - Hà Nội đều đậm đặc dấu tích nghìn xưa để lại, phản ánh sinh động chất linh thiêng, hào hoa, trí tuệ, phẩm cách cùng khát vọng vươn tới chân - thiện - mỹ của người và đất Kinh kỳ.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /