Hà Nội, ngày 29-02-2020
Hang Bò - “kho tiền” của Chính phủ kháng chiến Hang Bò - “kho tiền” của Chính phủ kháng chiến

(HNMCT) - Trong khu vực động Hoàng Xá ở núi Hoàng Xá (thị trấn Quốc Oai) có một hạng mục rất đặc biệt. Đó là hang Bò, nơi từng là “kho tiền” của Chính phủ kháng chiến cuối năm 1946.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /