Hà Nội, ngày 06-07-2020
Tháng 12 trên phố Yên Ninh - Hàng Bún Tháng 12 trên phố Yên Ninh - Hàng Bún

(HNNN) - Vài ngày trước khi phát súng đầu tiên của quân ta khai hỏa từ Pháo đài Láng, mở màn cho Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), tại ngã ba Yên Ninh - Hàng Bún, các chiến sĩ tự vệ và người dân nơi đây đã thể hiện tinh thần quật cường chống lại âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /