Hà Nội, ngày 08-04-2020
Huyện Thường Tín có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Huyện Thường Tín có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(HNM) - Đến nay, trên địa bàn huyện Thường Tín có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Mô hình nuôi cá sông trong ao ở xã Tiền Phong; nuôi trồng thủy sản tập trung ở xã Nghiêm Xuyên; cây ăn quả tại các xã: Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên; mô hình vườn - ao - chuồng ở xã Thư Phú...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /