Hà Nội, ngày 07-07-2020
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ứng Hòa giảm còn 0,85% Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ứng Hòa giảm còn 0,85%

(HNM) - Thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Ứng Hòa năm 2020", từ đầu năm đến nay, huyện đã giải quyết cho 364 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất với kinh phí hơn 17 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hơn 85 triệu đồng… 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /