Hà Nội, ngày 19-09-2020
Sơn Tây vượt khó xây dựng nông thôn mới Sơn Tây vượt khó xây dựng nông thôn mới

(HNM) - Dù gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu; quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phải điều chỉnh…, nhưng thị xã Sơn Tây đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /