Hà Nội, ngày 29-06-2017
Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 95 - 100% Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 95 - 100%

(NSHN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2017-2020. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /