Hà Nội, ngày 10-12-2019
Giảm rủi ro thiên tai từ cộng đồng Giảm rủi ro thiên tai từ cộng đồng

(HNM) - Cụ thể hóa chủ trương giảm rủi ro thiên tai từ cộng đồng, xã Hồng Sơn (huyện Mỹ Đức) đã thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã, bước đầu đạt một số kết quả tích cực…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /