Hà Nội, ngày 26-09-2017
Điểm khác biệt khi vui Tết Trung thu ở Hoàng thành Thăng Long Điểm khác biệt khi vui Tết Trung thu ở Hoàng thành Thăng Long

(NSHN) - Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới, vì thế không khí đón Tết Trung thu ở đây cũng có nhiều nét khác biệt so với những địa điểm khác.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /