Hà Nội, ngày 28-03-2017
Hà Nội: Triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc” Hà Nội: Triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc”

TP Hà Nội sẽ xây dựng và triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc”, tập trung vào các điểm du lịch nổi tiếng... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /