Hà Nội, ngày 16-02-2019
Bố trí gần 330 tỷ đồng cho 7 dự án nước sạch nông thôn Bố trí gần 330 tỷ đồng cho 7 dự án nước sạch nông thôn

Đến nay, 7 dự án cấp nước sạch, thuộc hợp phần I của Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng do WB tài trợ, triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, đã bố trí được gần 330 tỷ đồng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /