Hà Nội, ngày 18-08-2018
Nhiều mô hình, cách làm phù hợp Nhiều mô hình, cách làm phù hợp

(HNM) - Hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị", các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô đã chủ động tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị, thu hút đông đảo hội viên tham gia.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /