Hà Nội, ngày 25-05-2019
Sống khổ ở chung cư cũ Sống khổ ở chung cư cũ

(HNM) - Các khu chung cư cũ hầu như đều xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có nơi còn bị xếp vào mức độ nguy hiểm (cấp độ D, thuộc diện phải di dời khẩn cấp).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /