Hà Nội, ngày 18-06-2019
Thống nhất giá dịch vụ thu gom rác thải Thống nhất giá dịch vụ thu gom rác thải

UBND TP Hà Nội ban hành công văn, chấp thuận đề xuất của liên ngành Sở Xây dựng - Sở Tài chính - Cục Thuế TP Hà Nội về mô hình thu giá dịch vụ thu gom rác thải. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /