Hà Nội, ngày 23-08-2019
Hộ nghèo khu vực nông thôn Hà Nội chiếm 5,6% Hộ nghèo khu vực nông thôn Hà Nội chiếm 5,6%

Theo kết quả rà soát, đánh giá tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới được UBND TP Hà Nội ban hành tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 13-4-2016, đến nay, số hộ nghèo toàn thành phố còn 65.377 hộ, chiếm tỷ lệ 3,64%. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /