Hà Nội, ngày 24-11-2017
Tiếp tục tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận Tiếp tục tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

(NSHN) - UBND TP Hà Nội thống nhất báo cáo Thường trực Thành ủy chấp thuận duy trì triển khai tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /