Hà Nội, ngày 25-09-2017
Nhộn nhịp chợ Đồng Xuân Nhộn nhịp chợ Đồng Xuân

(NSHN) - Nếu nói một cái chợ lớn và nổi tiếng nhất Hà Nội thì có lẽ không chợ nào vượt được Đồng Xuân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /