Hà Nội, ngày 22-10-2017
Gỡ vướng để phát triển chợ truyền thống Gỡ vướng để phát triển chợ truyền thống

(HNM) - Thành phố chỉ đạo không đầu tư xây dựng chợ dân sinh kết hợp trung tâm thương mại nhằm tránh gây lãng phí, khó khăn cho cả tiểu thương...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /