Hà Nội, ngày 21-04-2019
“Cụm dân cư kiểu mẫu” ở Phúc Thọ

(HNM) - Đến nay, các xã của huyện Phúc Thọ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Không dừng ở đó, huyện Phúc Thọ tiếp tục xây dựng mô hình “Cụm dân cư kiểu mẫu” nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /