Hà Nội, ngày 17-12-2017
Miếng ngon Hà Nội Miếng ngon Hà Nội

Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa bốn phương, để rồi qua thời gian, những gì được chắt lọc đã tạo nên bản sắc riêng của đất kinh kỳ ngàn năm tuổi.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /