Hà Nội, ngày 17-07-2018
Khai mạc “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2017” Khai mạc “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2017”

(NSHN) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã khai mạc chương trình Ngày hội Gia đình Việt Nam với hai chủ đề chính: "Gia đình và bình đẳng giới" và "Thúc đẩy các phương pháp tham vấn trị liệu cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /