Hà Nội, ngày 22-10-2017
Nhà vệ sinh công cộng mẫu mới sắp được triển khai ở Hà Nội Nhà vệ sinh công cộng mẫu mới sắp được triển khai ở Hà Nội

Mẫu nhà vệ sinh công cộng thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng có thể được triển khai trên toàn bộ thành phố Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /