Hà Nội, ngày 17-12-2017
Những khoảnh khắc đẹp bình dị của cầu Long Biên Những khoảnh khắc đẹp bình dị của cầu Long Biên

Cầu Long Biên gắn liền với lịch sử hai cuộc kháng chiến của dân tộc, chứng kiến bao đổi thay của Thủ đô Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /