Hà Nội, ngày 29-06-2017
Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội

Nhờ 500 cái mẹt che nắng, căn nhà hình tròn giảm nhiệt và đẹp hơn nhờ những bóng nắng lung linh.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /