Hà Nội, ngày 21-11-2017
Trắng đêm sục oxy làm sạch hồ Hoàng Cầu Trắng đêm sục oxy làm sạch hồ Hoàng Cầu

Để xử lý vấn đề cá chết trắng hồ Hoàng Cầu, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu đưa các máy sục tạo oxy từ trung tâm xử lý rác Nam Sơn và tiến hành sục hồ, trục vớt cá chết trong đêm 8-6.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /