Hà Nội, ngày 20-05-2018
3.000 liều vắc xin Pentaxim được “vét sạch” trong ít phút 3.000 liều vắc xin Pentaxim được “vét sạch” trong ít phút

(NSHN) - Sáng nay (21/7), chỉ ít phút sau khi hệ thống được mở, toàn bộ 3.000 liều vắc xin được đăng ký hết.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /