Hà Nội, ngày 26-01-2020
Lễ cấp sắc của người Dao ở Ba Vì Lễ cấp sắc của người Dao ở Ba Vì

(HNNN) - Lễ cấp sắc của người Dao là một hiện tượng văn hóa tổng hợp, bao gồm nhiều loại hình múa, nhạc lễ và những bài cúng được truyền qua nhiều thế hệ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống tinh thần của người Dao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /