Hà Nội, ngày 23-05-2019
 Huyện Thanh Trì: Phát huy hiệu quả vai trò hợp tác xã Huyện Thanh Trì: Phát huy hiệu quả vai trò hợp tác xã

(HNM) - Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn huyện Thanh Trì đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân thông qua các mô hình sản xuất.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /