Hà Nội, ngày 11-04-2021
Đường xanh, ngõ sạch ở Thụy Lâm Đường xanh, ngõ sạch ở Thụy Lâm

(HNM) - Xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh) đang ngày càng xanh hơn, sạch hơn từ mỗi con đường, ngõ xóm. Đó là thành quả được tạo dựng từ sự chung sức, đồng lòng của người dân và chính quyền nơi đây. Nhờ vậy, nhiều không gian công cộng được mang diện mạo mới; ý thức giữ gìn môi trường được nâng cao, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /