Hà Nội, ngày 24-11-2020
Mê Linh tập trung sản xuất cây trồng an toàn Mê Linh tập trung sản xuất cây trồng an toàn

(HNM) - Vài năm trở lại đây, huyện Mê Linh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong chăm sóc cây trồng. Việc làm này vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính những người trồng hoa, vừa tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /