Hà Nội, ngày 15-08-2020
Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

(HNM) - Là một trong những huyện có số lượng làng nghề lớn, những năm gần đây, Thường Tín tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /