Hà Nội, ngày 29-02-2020
Giữ “hồn quê” trong nông thôn mới Giữ “hồn quê” trong nông thôn mới

(HNM) - “Cơn lốc” đô thị hóa cùng những mặt trái của kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến diện mạo, phong tục, tập quán ở các vùng nông thôn. Do vậy, những nỗ lực trong việc bảo tồn nét đẹp truyền thống, gìn giữ “hồn quê” trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng…  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /