Hà Nội, ngày 31-05-2020
Huyện Ba Vì phấn đấu hết năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới Huyện Ba Vì phấn đấu hết năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(HNM) - Là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên đời sống người dân huyện Ba Vì còn nhiều khó khăn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /