Hà Nội, ngày 21-10-2020
Hiệu quả đồng vốn chính sách ở Chương Mỹ Hiệu quả đồng vốn chính sách ở Chương Mỹ

(HNM) - Nhờ sử dụng đồng vốn có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh nên nhiều gia đình nghèo ở huyện Chương Mỹ đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /