Hà Nội, ngày 18-01-2021
Sạch đẹp Võng Xuyên Sạch đẹp Võng Xuyên

(HNM) - Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) đang nỗ lực để hướng tới hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /