Hà Nội, ngày 19-09-2020
Mỹ Hưng nỗ lực giảm nghèo Mỹ Hưng nỗ lực giảm nghèo

(HNM) - Trước đây, xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) gặp nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập của người dân thấp, số hộ nghèo lên tới 4,47%... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /