Hà Nội, ngày 07-07-2020
Đổi mới nhờ thế mạnh làng nghề Đổi mới nhờ thế mạnh làng nghề

(HNM) - Từ một xã thuần nông nhiều khó khăn, đến nay Văn Tự trở thành một trong những xã mạnh của huyện Thường Tín. Nhờ phát triển nghề mộc và dịch vụ kèm theo, nhiều gia đình ở Văn Tự có cuộc sống sung túc và góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /