Hà Nội, ngày 29-02-2020
Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành

Những cây Quất chín sớm, cành Đào nở sớm đã bắt đầu được bán tại vườn Đào Nhật Tân phục vụ thú chơi Đào sớm của người dân Thủ đô.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /