Hà Nội, ngày 16-01-2021
Chia sẻ kinh nghiệm quý, nhân rộng cách làm hay Chia sẻ kinh nghiệm quý, nhân rộng cách làm hay

(HNM) - Thời gian qua, trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả cao. Chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hiệu quả là hướng đi để chương trình đạt kết quả toàn diện, bền vững hơn nữa.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /