Hà Nội, ngày 21-10-2020
Thêm nhiều mô hình sản xuất chất lượng cao Thêm nhiều mô hình sản xuất chất lượng cao

(HNM) - Liên kết các hộ nông dân thành lập hợp tác xã; hỗ trợ nguồn vốn và công nghệ cho nông dân; hướng nông dân xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao... là những hoạt động cụ thể của Hội Nông dân Chương Mỹ triển khai thời gian qua. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /