Hà Nội, ngày 27-01-2021
Thị xã Sơn Tây giảm 176 bếp than tổ ong Thị xã Sơn Tây giảm 176 bếp than tổ ong

(HNM) - UBND thị xã Sơn Tây cho biết, năm 2020, thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 15 xã, phường thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30-10-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thay thế và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /