Hà Nội, ngày 25-01-2021
Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

(HNM) - Từ đầu năm đến nay, chương trình vay vốn ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hà Nội triển khai đã giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /