Hà Nội, ngày 11-04-2021
Tiến Xuân hướng tới nông thôn mới nâng cao Tiến Xuân hướng tới nông thôn mới nâng cao

(HNM) - Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) là xã đầu tiên trong số các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi của thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, chính quyền xã Tiến Xuân đang tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao với nhiều kết quả nổi bật.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /