Hà Nội, ngày 19-09-2020
Bột Xuyên nỗ lực về “đích” xã nông thôn mới Bột Xuyên nỗ lực về “đích” xã nông thôn mới

(HNM) - Để về "đích” xã nông thôn mới trong năm 2020, Bột Xuyên đang nỗ lực huy động nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /