Hà Nội, ngày 08-04-2020
Đổi thay ở vùng quê truyền thống cách mạng Sài Sơn Đổi thay ở vùng quê truyền thống cách mạng Sài Sơn

(HNM) - Năm 1938, Chi bộ Đa Phúc (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) được thành lập - là chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây khi đó. Phát huy truyền thống cách mạng, vùng quê nơi đây đang từng ngày vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /