Hà Nội, ngày 26-04-2019
Phúc Thọ tiếp sức cho kinh tế tư nhân Phúc Thọ tiếp sức cho kinh tế tư nhân

(HNM) - Kinh tế tư nhân có vị trí quan trọng, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /