Hà Nội, ngày 14-08-2020
Xây dựng giao thông nông thôn ở Sơn Hà Xây dựng giao thông nông thôn ở Sơn Hà

(HNM) - Tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn, nhân dân xã Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) không chỉ góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội…  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /