Hà Nội, ngày 27-01-2021
Phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng chất lượng cao Phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng chất lượng cao

(HNM) - Huyện Ba Vì đang tập trung phát triển chăn nuôi bò thịt ở các xã vùng núi, ven sông. Những năm gần đây người dân đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển chăn nuôi bò thịt cho năng suất, chất lượng tốt và mang lại thu nhập cao cho nông dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /