Hà Nội, ngày 31-05-2020
Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông thôn kiểu mẫu Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông thôn kiểu mẫu

(HNM) - Ngày 13-2, Hội Nông dân huyện Gia Lâm phát động phong trào thi đua “Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông thôn kiểu mẫu” năm 2020.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /