Hà Nội, ngày 11-04-2021
Phát triển thương hiệu gà Mía Sơn Tây Phát triển thương hiệu gà Mía Sơn Tây

(HNM) - Thị xã Sơn Tây hiện có 20 trang trại chuyên sản xuất gà Mía giống, sản lượng trung bình hơn 4 triệu con/năm. Năm 2017, giống gà Mía của Sơn Tây đã xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /