Hà Nội, ngày 22-09-2018
Lập hồ sơ quy hoạch Khu nhà ở xã hội tập trung tại huyện Thanh Trì Lập hồ sơ quy hoạch Khu nhà ở xã hội tập trung tại huyện Thanh Trì

(NSHN) - Tổng diện tích đất trong phạm vi lập quy hoạch khoảng 44,62ha, quy mô dân số dự kiến 11.590 người.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /