Hà Nội, ngày 28-09-2020
Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị đối thoại năm 2020 Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị đối thoại năm 2020

(HNMO) - Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /