Hà Nội, ngày 15-07-2020
Huyện Gia Lâm: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 100 học viên Huyện Gia Lâm: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 100 học viên

(HNM) - UBND huyện Gia Lâm vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành nghề y, dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /