Hà Nội, ngày 22-10-2017
Huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới Huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới

(NSHN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /