Hà Nội, ngày 22-03-2019
Chương Mỹ: Đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019 Chương Mỹ: Đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019

(NSHN) - Ngày 21-3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” tại huyện Chương Mỹ. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /