Hà Nội, ngày 18-09-2019
Tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội - Mô hình hay cần phát huy Tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội - Mô hình hay cần phát huy

(HNM) - Tận dụng sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, quận Cầu Giấy đã lập địa chỉ Facebook công khai nhằm tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác quản lý đô thị trên địa bàn. Triển khai chưa lâu nhưng mô hình này đã thu hút 1.648 người tham gia, nhiều vấn đề nhân dân phản ánh được xử lý nhanh, gọn...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /