Hà Nội, ngày 13-11-2019
Quận Ba Đình thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11 tới cán bộ chủ chốt Quận Ba Đình thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11 tới cán bộ chủ chốt

(NSHN) - Chiều 12-11, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới 250 đại biểu là cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /