Hà Nội, ngày 15-08-2020
Xây dựng mô hình nông nghiệp chất lượng cao Xây dựng mô hình nông nghiệp chất lượng cao

(HNM) - Xã Tàm Xá (huyện Đông Anh) hiện chỉ còn 256ha đất sản xuất nông nghiệp. Để phát triển theo hướng từ xã thành phường, thời gian tới Tàm Xá quy hoạch vùng, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp gắn với đô thị. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /