Hà Nội, ngày 29-02-2020
Quận Thanh Xuân: Đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc từ cơ sở Quận Thanh Xuân: Đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc từ cơ sở

(NSHN) - Ngày 28-2, quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /