Hà Nội, ngày 22-07-2019
Huyện Đông Anh: Nỗ lực hoàn thành giao đất dịch vụ đến hộ dân Huyện Đông Anh: Nỗ lực hoàn thành giao đất dịch vụ đến hộ dân

(HNM) - Xác định giao đất dịch vụ đến hộ dân là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Đông Anh đang nỗ lực, tập trung chỉ đạo ngành chức năng của huyện và các xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, phê duyệt những trường hợp đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành công tác này trong năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /