Hà Nội, ngày 14-04-2021
Thường Tín đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng Thường Tín đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

(HNM) - Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn... Thường Tín đã có sự bứt phá trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao giá trị cây trồng, góp phần quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /