Hà Nội, ngày 20-04-2019
Chương Mỹ triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2019 Chương Mỹ triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2019

(NSHN) - Ngày 12-4, huyện Chương Mỹ triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm  2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /