Hà Nội, ngày 19-02-2020
Huyện Mê Linh: Doanh thu từ trang trại đạt 400-600 triệu đồng/ha/năm Huyện Mê Linh: Doanh thu từ trang trại đạt 400-600 triệu đồng/ha/năm

(HNM) - Đại diện Phòng Kinh tế huyện Mê Linh cho biết, qua thống kê, rà soát trên địa bàn huyện hiện có 260 trang trại, cho giá trị thu nhập 400-600 triệu đồng/ha/năm.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /