Hà Nội, ngày 06-03-2021
HĐND thị xã Sơn Tây tổ chức tốt các kỳ họp và phiên giải trình HĐND thị xã Sơn Tây tổ chức tốt các kỳ họp và phiên giải trình

(HNM) - Năm 2020, Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây đã tổ chức 19 phiên họp để giải quyết các nhiệm vụ theo thẩm quyền, trong đó đã xem xét, cho ý kiến về: Duyệt điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách thị xã Sơn Tây năm 2020 theo đề nghị của UBND thị xã; phê duyệt phương án sử dụng số tăng thu tiết kiệm chi để phân bổ nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /