Hà Nội, ngày 01-12-2020
Lãnh đạo Quận Tây Hồ tiếp nhận gần 40 ý kiến của cán bộ, nhân dân Lãnh đạo Quận Tây Hồ tiếp nhận gần 40 ý kiến của cán bộ, nhân dân

(NSHN) - Sáng 26-11, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /