Hà Nội, ngày 07-07-2020
780 hộ nghèo và đối tượng chính sách của huyện Chương Mỹ được vay vốn ưu đãi 780 hộ nghèo và đối tượng chính sách của huyện Chương Mỹ được vay vốn ưu đãi

(HNM) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ cho biết, đến nay, Phòng đã hoàn thành việc giải ngân 32 tỷ đồng cho 780 hộ nghèo và đối tượng chính sách.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /