Hà Nội, ngày 18-09-2020
Quận Tây Hồ tổ chức phiên giải trình về quản lý trật tự đô thị Quận Tây Hồ tổ chức phiên giải trình về quản lý trật tự đô thị

(NSHN) - Chiều 9-9, HĐND quận Tây Hồ tổ chức phiên giải trình việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 197 quận và các phường thuộc quận.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /