Hà Nội, ngày 06-03-2021
Ba Vì đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hành lang chân đê Ba Vì đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hành lang chân đê

(HNM) - Xây dựng tuyến đường hành lang chân đê hữu Đà, hữu Hồng tại huyện Ba Vì là rất cần thiết với đời sống dân sinh và công tác quản lý nhà nước, nhưng gần 7 năm thi công, tuyến đường vẫn dở dang. Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình này đang là vấn đề đặt ra?

  • Chọn ngày:
  • /
  • /