Hà Nội, ngày 07-07-2020
Phụ nữ Thanh Xuân "sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng" Phụ nữ Thanh Xuân "sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng"

(HNMO) – Ngày hội hiến máu tình nguyện “Phụ nữ Thanh Xuân sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng” thu hút sự tham gia của khoảng 300 cán bộ, hội viên và con em cán bộ, hội viên phụ nữ.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /