Hà Nội, ngày 01-12-2020
Gia Lâm phê duyệt 14 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi Gia Lâm phê duyệt 14 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

(HNM) - UBND huyện Gia Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý tồn tại của các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất công đến hết năm 2020. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /