Hà Nội, ngày 18-02-2020
Quận Hoàng Mai thực hiện sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách Quận Hoàng Mai thực hiện sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách

(NSHN) - Ngày 9-10, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/QU ngày 30-9-2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /