Hà Nội, ngày 06-03-2021
Quận Long Biên: Khai mạc "Tuần lễ văn hóa – thương mại – làng nghề" Quận Long Biên: Khai mạc "Tuần lễ văn hóa – thương mại – làng nghề"

(NSHN) - Ngày 5-11, UBND quận Long Biên khai mạc chuỗi hoạt động “Tuần lễ văn hóa – thương mại – làng nghề quận Long Biên năm 2020”. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /