Hà Nội, ngày 18-02-2020
Quận Hoàn Kiếm: Bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu Quận Hoàn Kiếm: Bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu

(HNM) - Xác định việc bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, UBND quận Hoàn Kiếm vừa phát động chương trình “Kết nối cộng đồng, chung tay phòng, chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn” năm 2019. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /