Hà Nội, ngày 07-07-2020
Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh giám sát về quản lý đất đai Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh giám sát về quản lý đất đai

(HNM) - HĐND huyện Mê Linh vừa tổ chức giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng từ năm 2017 đến hết tháng 6-2019 trên địa bàn huyện. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /