Hà Nội, ngày 20-04-2019
Quận Đống Đa tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp Quận Đống Đa tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp

  (HNMO) - Sáng 8-4, HĐND quận Đống Đa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo khái quát chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận Đống Đa”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /