Hà Nội, ngày 19-09-2020
Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa

(NSHN) - Sáng 31-8, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII tổ chức Hội nghị lần thứ hai, bằng hình thức trực tuyến, để xây dựng các văn kiện quan trọng...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /