Hà Nội, ngày 07-07-2020
Huyện Phúc Thọ khen thưởng 280 học sinh giỏi tiêu biểu Huyện Phúc Thọ khen thưởng 280 học sinh giỏi tiêu biểu

(NSHN) - Ngày 26-6, UBND huyện Phúc Thọ tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 280 học sinh giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện năm học 2019-2020. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /