Hà Nội, ngày 08-04-2020
Huyện Đông Anh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã Huyện Đông Anh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

(HNM) - Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các mô hình mới là hướng đi đang được các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Đông Anh chọn lựa trong quá trình chuyển đổi và thành lập hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /