Hà Nội, ngày 20-04-2019
Huyện Ứng Hòa: Khó khăn công nhận lại 25 trường đạt chuẩn quốc gia Huyện Ứng Hòa: Khó khăn công nhận lại 25 trường đạt chuẩn quốc gia

(HNMO)-Ngày 3-4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường công lập trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Đây là đơn vị cấp huyện cuối cùng được giám sát trước khi đoàn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung này.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /