Hà Nội, ngày 06-03-2021
Huyện Đan Phượng: Thêm 2 xã Hồng Hà và Thọ An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Huyện Đan Phượng: Thêm 2 xã Hồng Hà và Thọ An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(NSHN) - Ngày 4-2, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại hai xã Hồng Hà và Thọ An (huyện Đan Phượng).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /