Hà Nội, ngày 25-11-2020
Phú Xuyên: 84 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng trong Chương trình OCOP Phú Xuyên: 84 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng trong Chương trình OCOP

(NSHN) - Ngày 10-11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội và huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /