Hà Nội, ngày 08-04-2020
Triển khai 85 dự án phát triển hạ tầng ở 7 xã miền núi huyện Ba Vì Triển khai 85 dự án phát triển hạ tầng ở 7 xã miền núi huyện Ba Vì

(HNM) - Theo Kế hoạch số 138/2016/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, 7 xã miền núi của huyện Ba Vì được đầu tư 85 dự án, với tổng vốn 1.548 tỷ đồng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /