Hà Nội, ngày 03-07-2020
Tiếp sức cho hàng nội địa hấp dẫn hơn Tiếp sức cho hàng nội địa hấp dẫn hơn

(HNM) - Những năm qua, quận Thanh Xuân đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /