Hà Nội, ngày 20-01-2019
Các làng nghề Phú Xuyên hối hả vào vụ Tết Các làng nghề Phú Xuyên hối hả vào vụ Tết

Còn gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Không khí sản xuất tại các làng nghề của huyện Phú Xuyên diễn ra hối hả.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /